PHP & MySQL

Algemene informatie

Dit opleidingsdeel breit een vervolg aan het deel PHP – Server–Side Scripting. Objectgeoriënteerd programmeren helpt je om je webapplicaties beter te structureren – overzichtelijkheid, herbruikbaarheid en schaalbaarheid staan centraal.

Na dit opleidingsdeel kan je

  • structuur aanbrengen met namespaces.
  • met classes en objects werken.
  • nieuwe methods voor je eigen classes schrijven.
  • slimme, onderhoudsvriendelijke PHP–code schrijven – overervering, inkapseling, abstractie, polymorfisme,... zijn voor jou geen onbekenden meer.
  • eenvoudige webapplicaties bedenken en schrijven.