Laravel Angular logo

Algemene informatie

Ook in dit opleidingsdeel pluk je de vruchten van beschikbare technologie. Je zal merken dat webapplicaties vaak vergelijkbare verrichtingen moeten uitvoeren, en om te verhinderen dat je voortdurend 'from scratch' zou moeten beginnen, kunnen zogenaamde 'frameworks' je een duw in de rug geven en de ontwikkeling van grootschaligere projecten stevig versnellen.

Je ontwikkelt de back–end van een je webapplicatie met Laravel, een modern PHP–raamwerk. Met eenvoudige, geabstraheerde code stoom je al snel een hele rits aan interessante projecten klaar. Natuurlijk verliezen we het front–end–gedeelte niet uit het oog – zo passeert het populaire CSS–raamwerk Bootstrap ook de revue. Tot slot leer je Laravel met Angular, een front–end JavaScript–raamwerk, combineren.

Na dit opleidingsdeel kan je

  • virtuele servers installeren met Vagrant.
  • een webapplicatie ontwikkelen met Laravel.
  • vlot je weg vinden in de documentatie van de verschillende raamwerken.
  • front–end–raamwerken integreren.
  • samenwerken aan een grootschaliger project.