JavaScript logo

Algemene informatie

JavaScript is al meer dan twintig jaar een gevestigde 'client–side'–scriptingtaal voor webpagina’s. Dergelijke code laat je toe je webpagina’s interactief te maken en heuse webapplicaties te ontwikkelen.

In dit opleidingsdeel ervaar je eerst wat programmeren juist inhoudt – zo worden je logische redeneringscapaciteiten en probleemoplossend vermogen aangescherpt. Geleidelijk aan schrijf je eerste codelapjes en bestudeer je zo de basis van deze scriptingtaal.

Na dit opleidingsdeel kan je

  • de functie en noden van een programma analyseren.
  • syntactisch correcte code schrijven.
  • redenerings– en codeerfouten opsporen en verhelpen.
  • met variabelen en objecten werken.
  • controlestructuren en herhalingslussen integreren.
  • repetitieve code in herbruikbare functies gieten.
  • eigen reguliere expressies schrijven.
  • het Document Object Model aansturen.