Interface Lab

Algemene informatie

Dit opleidingsdeel is een uitdagende mengvorm van conceptueel denkwerk en technische verfijning. Eerst en vooral leer je de vele kneepjes van de CSS–opmaaktaal aan. Tevens wordt je gevoel voor typografie, kleuren en vormen aangescherpt.

Je ontwikkelt een kritisch oog voor de talrijke codestukjes die je op het internet worden toegespeeld. De DRY– en KISS–principes – 'Don't Repeat Yourself' en 'Keep It Simple, Stupid' – vormen de rode draad doorheen de hele cursus. Je omarmt nieuwe denkwijzen en kan vlot met zogenaamde 'frameworks' en 'preprocessors' uit de voeten. Elk van deze technieken combineer je ten slotte in een responsieve weblay–out die zich aanpast aan mobiele apparaten en 'gewone' computers.

Na dit opleidingsdeel kan je

  • weblay–outs ontwikkelen die er zowel op het vlak van uitzicht als op het vlak van de code gelikt uitzien.
  • weblay–outs naar HTML– en CSS–code vertalen.
  • slimme, onderhoudsvriendelijke CSS–code schrijven – klassen, overerving, specificiteit,... zijn voor jou geen onbekenden meer.
  • responsive webdesign – je site op elke schermgrootte en met oog voor de mogelijkheden van het specifieke toestel en de noden van de gebruiker opbouwen.
  • de 'progressive enhancement' – en 'graceful degradation'–methodes om je website zo optimaal mogelijk te laten werken op verschillende apparaten.
  • je site op elke schermgrootte en met oog voor de mogelijkheden van het specifieke toestel en de noden van de gebruiker opbouwen.
  • aantrekkelijke lettertype– en kleurenharmonieën definiëren – vijftig tinten grijs, maar dan beter.
  • ontwerpen op een 'grid' – snel én opgeruimd.
  • draadmodellen en prototypen uitwerken en na korte gebruiksvriendelijkheidstests bijsturen.
  • gebruiksvriendelijke webinterfaces bedenken, ontwerpen en ontwikkelen.